ร่วมงานกันเรา

ตำแหน่ง

 

 Sales (ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) 

 • คุณสมบัติ
 1. สัญชาติไทย
 2. เพศหญิง (โสด)
 3. อายุระหว่าง  28-35 ปี
 4. มีประสบการณ์ด้านงานขาย (หากเกี่ยวข้องกับ FA จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ (Word, Exce, PowerPoint, Outlook)
 6. มีทักษะในการสื่อสารและการต่อรอง
 7. มีทักษะในการวิเคราะห์ และบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
 8. มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่ สำหรับพบลูกค้า
 •  หน้าที่
 1. พบลูกค้าสัปดาห์ละ 3-4 วัน
 2. เพิ่มยอดขายให้บริษัท
 3. ทำรายงานทั้งก่อนและหลังพบลูกค้า

 

ท่านสามารถส่ง CV ได้ที่ p.pharkphoom@dhowa-technos.co.th

ทางเราจะติดต่อกลับในไม่ช้า

 

Powered by MakeWebEasy.com